Utstyr og spillgang

Hva slags utstyr krever bandy?

Bandy er en ganske utstyrsintensiv sport som krever en god del beskyttelse for de som deltar i spillet. Den positive siden ved dette er at sporten ikke gir like mange skader som sammenliknbare aktiviteter, som fotball og hockey. En vanlig bandyspiller vil derimot bruke mange ting for å være kledd reglementert.

150110-F-LQ965-395Til grunnutrustningen hører hjelm, munnbeskytter og visir på hjelmen, gode solide hansker, padda bukser, leggbeskyttere og susp. Målvakten trenger en heldekkende ansiktsmaske, samt ekstra store leggbeskyttere, nesten slik som de man finner hos en pitcher i Baseball.

Dertil trenger utespillerne køller. Køllene har en makslengde på 1,25 meter. De er buet på slag-enden, hvor det er vanlig å surre dem inn med lærreimer eller medisintape, noe som gir bedre kontroll på ballen. Ballen er vanligvis av hardplast i dag, og kan minne om en baseball, med hard plast utenpå, og en kjerne av kork eller liknende kunststoff. De største ballene har en diameter på 6,5 centimeter, og de veier opptil 65 gram.

Banen

Banen er omtrent den samme størrelsen som en fotballbane, men som med fotballbaner finnes det variasjoner i hvor stor den kan være. Som regel vil banelengden være på mellom 90 og 110 meter, med en bredde på mellom 45 og 65 meter, så det er rom for litt variasjon. For offisielle spill pleier minstemålet på banen å være 100 ganger 60 meter. Ytterkanten av banen er omgitt av 15 centimeter høye sperrer som er løse. De stopper ballen, men om noen treffer dem med kroppen så glir de unna, av hensyn til sikkerheten. Målene er rundt 3,5 meter brede, og 2,1 meter høye, og kan minne om mål fra landhockey eller håndball. For internasjonale spill er det vanlig å spille i haller, men det kan også spilles på natur-is, ute på en bane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *