Bandys historie

Bandy var en elsket vintersport, lenge før de moderne regelverkene kom til. I grunnen er det jo at spillet i begynnelsen bare bestod av folk med køller som slo på en kule, og på hverandre. Det kan hvem som helst finne på, så lenge de har skøyter. I neste omgang ble spillet likevel satt i organiserte former, på samme tid som vi fikk de første Soccer-fotball reglene, fra midten av 1800-tallet. Sammen med engelsk handel spredde sporten seg også raskt til Nederland, Sverige og Russlands Østersjøkyst, og derfra spredde sporten seg til Norge og Finland.

Bandy_Frigg_Mjøndalen_Bislett_OB.Ø47_0181Første bandykamp i Norge fant sted i Kristiania i 1903, og det første offisielle spillet mellom organiserte lag kom til som et byoppgjør i 1905.

I 1912 byttet sporten navn for kortere periode. Da gikk man også over til å prøve ut 7-manns lag på banen, og kalte spillet for Hockey på Is, eller Ishockey. Det sluttet man med i 1929, for å skille det hele fra Canadisk Ishockey, som da begynte å spre seg i verden.

Første landskampen i Bandy ble spilt i 1927, med et 1 til 3 tap mot Sverige. Kampen ble spilt på Frogner Stadion og var et 11-manns spill. Under OL i 1952 kunne derimot det norske landslaget briljere for første gang, og klarte å slå svenskene 2 til 1 i det som var et demonstrasjonspill for mulig opptakelse av bandy som en OL-gren for vintersport.

Om man ser på sammensetningen av lag i Norge er det klart og tydelig at Bandy ikke er noen folkesport i Norge, men at den også er meget populær på Østlandet, spesielt i Drammen og Oslo. Annerledes enn i Sverige og Finland fantes det ikke nok steder for spill av bandy i Norge, den gang da man spilte ute, slik at tradisjonen ikke har spredd seg, også etter at varmere strøk i Norge fikk is-baner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *