Bandy spilles i mange land

Om man går tilbake i mange lands historie så finner man mange forskjellige sporter som går ut på å slå baller med pinner, men den ordentlige bandyen, også kalt hockey on ice, spredde seg fra England, hvor det første spillet fant sted i vinteren 1813 til 1814, en spesielt kald vinter, på grunn av flere store vukanutbrudd det året.

Bandy i Estland

I Estland spilles bandy for første gang organisert rundt 1910, og flere internasjonale spill med nabolandene finner sted. Sporten havnet litt utenfor under den Sovjetiske okkupasjonen, men i dag har landet igjen et aktivt spillermiljø, med nære bånd til finske klubber.

Bandy i Finland

Bandy kom til Finland fra Russland, på midten av 1890-tallet, og Finnland har hatt et eget landslag siden Storhertugdømmet ble til en selvstendig stat i 1917. Første nasjonale mesterskap ble avholdt allerede i 1908, og var faktisk de første finske nasjonale mesterskapet overhode. Øverste liga i Finnland kalles for Bandyliiga, og har spillere som er halv-profesjonelle. De beste spillerne blir proffer ved å rekrutteres til svenske og Russiske lag.

Bandy i India

1024px-Bandy_playersJa det høres kanskje merkelig ut, men i det nordlige India ligger det faktisk snø og is. India er ett av seks land i Asia, som er med i den Internasjonale Bandy-Føderasjonen. Sporten er likevel liten og lagene i India er svake, også i forhold til de asiatiske naboene.

Bandy i Kasakhstan

Bandy har en lang historie i Kasakhstan, mye på grunn av landets tilknytning til Russland over lang tid. Under sovjettiden var sporten en av landets mest populære. Nedgangstiden som fulgte Sovjetunionens sammenbrudd bidrog til å redusere sportens utbredelse. Det finnes i dag kun en profesjonell klubb, Akzhaiyk i Uralsk. Laget er med i den russiske andre-divisjonen. I dag har det fattige landet kun en fungerende isbane, noe som også forklarer noe av frafallet. Men for 2017 er en bane nummer to under oppføring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *